Start

PROFESSIONEL LEVERANDØR

AF TERMOGRAFI OG TRYKPRØVNING

BVH Byggeteknik er et firma med afdelinger i både Århus og Esbjerg. Vi beskæftiger os med termografering & trykprøvning af klimaskærm på bygninger

Vi tilbyder Dem mulighed for at få foretaget en trykprøve af klimaskærmen som dokumentation for, at Deres byggeri overholder lovgivningen.

Lovgivningen siger mere præcist, at alle byggetilladelser, der bliver givet efter den 1. april 2006, ikke må have større lufttab end 1,5 l/s pr. kvm. ved et tryk på 50 Pascals.

Regeringen har besluttet at forlange stikprøver på 5 % af alt nyt byggeri, dog har mange kommuner taget konsekvensen, og forlanger samtlige nye bygninger tæthedsprøvet.

Med vore medarbejderes baggrund og uddannelse indenfor byggebranchen og flere års erfaring med tæthedsprøvning og termografering har vi meget stor viden og ekspertise på området. Vi står naturligvis til rådighed, hvis De skulle have spørgsmål omkring klimaskærm og dampspærre.

Copyright © All Rights Reserved